17 jan

Veiligheid op de bouwplaats begint met bewustwording

Door Dennis

Veiligheid op de bouwplaats is een essentieel aspect dat doorlopend aandacht en verbetering vereist. Een veilige werkomgeving is cruciaal voor het welzijn van de werknemers en de efficiëntie van het bouwproces. Het voorkomen van ongevallen en incidenten beschermt niet alleen vakmannen en andere werknemers, maar draagt ook bij aan het vermijden van kostbare vertragingen en juridische problemen.

Veilig werken begint met bewustwording. Bouwpartners neemt hierin een pro actieve rol door onder meer de veiligheid te benadrukken bij elk nieuw project waarmee een vakman begint. 

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. De VCA helpt werknemers in risicovolle werkomgevingen, zoals de bouw om veiliger te werken. Iedereen die via Bouwpartners werkt is in het bezit van een VCA.Indien vakmannen nog geen VCA hebben, zorgen wij ervoor dat ze deze halen. 

Ook worden er trainingen verzorgd om de bewustwording en de kennis van veilig werken in de bouw te verhogen. 

Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen op de bouwplaats

Onderstaand vind je een aantal andere voorbeelden waarmee de veiligheid op de bouwplaats geborgd blijft.

Risicobeoordeling: Voordat bouwwerkzaamheden beginnen, wordt een gedetailleerde risicoanalyse uitgevoerd. Deze analyse richt zich op het identificeren van potentiële gevaren, zoals instortingsrisico’s en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM): Het strikt naleven van regels voor het gebruik van veiligheidshelmen, -brillen en -schoenen is essentieel om het risico op hoofd- en oogletsel te verminderen.

Regelmatige veiligheidsinspecties: Het wekelijks uitvoeren van veiligheidsinspecties zorgt ervoor dat alle apparatuur correct functioneert en dat de bouwplaats voldoet aan de veiligheidsnormen.

Noodprocedures: Na incidenten worden noodprocedures regelmatig herzien en verbeterd. Dit omvat het updaten van evacuatieroutes en het waarborgen van de beschikbaarheid van EHBO-kits.

Kortom: Er wordt zowel door instanties, Bouwpartners, opdrachtgevers en werknemers veel gedaan om de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen. 

Checklist veiligheid bouwplaats

Een effectieve manier om de veiligheid op de bouwplaats te handhaven, is het volgen van een checklist. Er zijn verschillende checklists beschikbaar. Hieronder vind je een checklist voor het veilig achterlaten van de bouwplaats.

Bron: Bouwend Nederland

Bij Bouwpartners streven we ernaar om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en te onderhouden. Door de bovenstaande maatregelen en checklist te volgen, kunnen we samen met de bouwbedrijven en vakmannen zorgen voor een veiligere en efficiëntere bouwomgeving.