Veiligheid in de Bouw
10 jan

Veiligheid in de bouw: Een hoge prioriteit

Door Dennis

Veiligheid is in de bouw een cruciaal aspect dat voortdurend aandacht vereist. Bouwpartners, lid van de NBBU, was onlangs betrokken bij de ondertekening van een belangrijk convenant dat de focus legt op veiligheid op de bouwplaats.

Veiligheid op de bouwplaats heeft een hoge prioriteit binnen Bouwpartners. Focus op veiligheid is essentieel en daarom zetten wij ons vol in voor dit onderwerp.

“Veiligheid is een verantwoordelijkheid die we samen dragen. Met onze inzet willen we het belang van dit thema benadrukken naar onze klanten toe. Het valt ons op dat aannemers vaak niet grondig onderzoeken met wie ze in zee gaan, en proberen de verantwoordelijkheid voor ongevallen via contracten af te schuiven op uitzendbureaus.”

Veiligheid: Een kernwaarde

Veiligheid op de bouwplaats is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele verantwoordelijkheid. Wij streven ernaar dit gevoel van urgentie over te brengen op onze klanten, partners, medewerkers, uitzendkrachten en zzp-ers.

Veiligheid in de Bouw

De bouwsector wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen op het gebied van veiligheid. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn arbeidsongevallen op bouwplaatsen een significant probleem, vooral bij ingehuurd personeel en zzp’ers. Bouwpartners pakt deze uitdaging proactief aan door, samen met onze klanten, te zorgen voor adequate training en instructie. “Ons VCU-certificaat garandeert dat onze medewerkers veilig en gezond kunnen werken,” aldus onze directeur Sipke Meindertsma.

Samenwerken en kennis delen

Een belangrijk aspect van de veiligheidsstrategie van Bouwpartners is de samenwerking binnen de branche. Door de hele keten van betrokkenen – van contract tot uitvoering – in kaart te brengen, bevorderen wij kennisdeling en leert men van elkaars ervaringen. Dit draagt bij aan het verhogen van het basisveiligheidsniveau, taalvaardigheid en vakmanschap van het personeel.

Met de ondertekening van het convenant en de voortdurende inzet voor veiligheid, toont Bouwpartners zijn toewijding aan een veilige en gezonde werkomgeving in de bouwsector. Dit initiatief is een stap voorwaarts in het waarborgen van de veiligheid van alle betrokkenen op de bouwplaats en onderstreept de leidende rol van Bouwpartners in de industrie.