3 jan

Bouwpartners in actie voor veiliger een bouwplaats

Door Dennis

De bouw- en uitzendbranche komen in actie om werken op de bouwplaats veiliger te maken. Bouwend Nederland, Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en ABU en NBBU slaan daartoe de handen ineen. Zij hebben het Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel ondertekend en woensdag overhandigd aan demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip.

Bouw- en uitzendbranche overhandigt convenant aan minister Van Gennip

Vanuit de NBBU (de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) is Bouwpartners een van de leden die betrokken is bij het project.

‘Gevoel van urgentie’

Voor onze directeur Sipke Meindertsma heeft veiligheid op de bouwplaats de hoogste prioriteit. “Hoe meer aandacht, hoe beter. Daarom werken we graag mee aan dit project en delen we onze jarenlange kennis en ervaringen: niet alleen bij de voorbereiding, maar ook in de uitvoering. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat gevoel van urgentie willen we hiermee richting onze klanten uitdragen. Wij merken nog steeds dat aannemers niet checken met wie ze zakendoen en proberen om de risico’s voor ongevallen contractueel neer te leggen bij uitzendbureaus.”

Er is veel wet- en regelgeving als het gaat om veiligheid in de bouw. De praktijk is echter weerbarstig. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie vinden op de bouwplaats relatief vaak arbeidsongevallen plaats waarbij ingehuurd personeel en zzp’ers betrokken zijn. Het is dan ook belangrijk om deze mensen pas in te zetten na goede training en instructie. De brancheorganisaties willen met elkaar samenwerken aan het basisveiligheidsniveau, de taalvaardigheid en het vakmanschap van ingehuurd personeel. Ook moeten leiding en toezicht op de bouwplaats verbeteren. Om van elkaar te leren en kennis over te dragen, wordt de hele keten van betrokkenen in kaart gebracht: van contract tot uitvoering.

Veilig en gezond werken

Aangesloten leden van de NBBU, zoals Bouwpartners, leiden mensen op voordat zij op de bouwplaats aan het werk gaan. De kennis en ervaringen die zij daarmee hebben, gaan mee in de aanpak. Meindertsma: “Wij zijn VCU-gecertificeerd, wat betekent dat onze mensen veilig en gezond hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Om dat in de praktijk te waarborgen bezoeken we regelmatig bouwplaatsen en checken we de werkomstandigheden en veiligheidsmaatregelen. We geven voorlichting en zorgen ervoor dat de uitzendkracht alsook de zzp’er op de hoogte is van de veiligheidsvoorschriften van de klant. Verder controleren we bij klanten waarbij een veiligheidstraining verplicht is, of de uitzendkracht deze met een goed resultaat heeft afgerond en zorgen we ervoor dat medewerkers en zzp’ers gecertificeerd de bouwplaats op gaan.”

Het convenant voorziet in diverse acties. Zo komt er onderzoek naar de benodigde basisvaardigheden en -kwalificaties die nodig zijn om veilig te werken op de bouwplaats. Hierbij worden goede voorbeelden uit andere sectoren, zoals de glastuinbouw, meegenomen. Zowel inleners (bouwbedrijven) als uitleners (uitzendbureaus en bemiddelingsbureaus) brengen werkelijke belemmeringen in kaart en komen met gezamenlijke interventies die leiden tot effectieve maatregelen en aandacht voor goed werkgeverschap, zoals wettelijk vastgelegd in de Arbowet en het -besluit. Binnen drie jaar moeten verbeteringen van de veiligheidsopleiding en toezicht op ingehuurd personeel en zzp’ers gerealiseerd worden.

Het volledige convenant is hier te vinden.