12 jul

Een dikke 8 voor onze dienstverlening

Door verine

De mensen die via Bouwpartners aan het werk zijn, zijn erg positief over onze dienstverlening. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat bureau Molgo in opdracht van Bouwpartners heeft gehouden. Het overgrote deel, 92 procent, beveelt Bouwpartners aan aan andere werkzoekenden. Redenen die men daarbij geeft, zijn dat onze medewerkers vriendelijk zijn en dat een goede, snelle en eerlijke dienstverlening wordt geboden. Onze service wordt door werknemers beoordeeld met een rapportcijfer van 8,2. Ook bedrijven die mensen via Bouwpartners inhuren zijn over het algemeen tevreden; zij geven het rapportcijfer 7. Het imago van Bouwpartners is goed; men ziet ons vriendelijk, nuchter, persoonlijk en betrouwbaar.

Molgo deed onderzoek onder medewerkers en relaties van Bouwpartners. De enquête bevatte vragen over tevredenheid, imago, media en interesses, zoekgedrag en verwachtingen. Wij zijn zeer tevreden over de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek. Tegelijkertijd nemen we ook de aanbevelingen goed tot ons om onze dienstverlening verder te optimaliseren.