uitzendbureau in de bouw
31 jan

Aanstellen veiligheidscoördinator bij bouwprojecten nu verplicht

Door Dennis

Vanaf 1 januari 2024 is er een belangrijke wijziging in de bouwsector van kracht geworden: het is nu verplicht om een veiligheidscoördinator in te zetten bij bouw- en sloopprojecten. Deze verandering kan aanzienlijke gevolgen hebben voor bouwbedrijven en andere betrokkenen in de sector. We leggen uit wat deze wijziging inhoudt, voor wie het geldt en hoe je als ondernemer hiermee om kunt gaan.

De invoering van de rol van Veiligheidscoördinator Directe Omgeving is een cruciale stap voor het verzekeren van veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopactiviteiten. Het is essentieel voor bouwondernemers om goed geïnformeerd te zijn over deze nieuwe regels en te zorgen dat hun projecten aan de vereisten voldoen.

Lees verder voor meer informatie.

Wat is er nieuw?

Met de implementatie van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Omgevingswet is de functie van Veiligheidscoördinator Directe Omgeving geïntroduceerd. Deze coördinator draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de nabijheid van bouw- en sloopwerkzaamheden. Vanaf 1 januari 2024 is een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving verplicht, wanneer het resultaat in de verplichte risicomatrix 12 punten of meer is.

De functie van de veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator, vaak een medewerker van de hoofdaannemer, is verantwoordelijk voor het coördineren van veiligheidsactiviteiten namens de hoofdaannemer of opdrachtgever. Hun verantwoordelijkheden omvatten het beoordelen van veiligheidsmaatregelen, het coördineren van werkzaamheden, het informeren van werknemers, en het bijstellen van veiligheidsmaatregelen waar nodig.

Taken en verantwoordelijkheden van een veiligheidscoördinator

Een veiligheidscoördinator speelt een cruciale rol in de bouwsector met diverse belangrijke taken:

  • Uitvoeren van risicoanalyse: Een kernverantwoordelijkheid van de Veiligheidscoördinator is het uitvoeren van een uitgebreide risicoanalyse. Deze analyse helpt bij het identificeren van mogelijke gevaren die kunnen voorkomen tijdens bouw- en sloopactiviteiten. Op basis van deze analyse worden geschikte maatregelen ontwikkeld om de risico’s te minimaliseren.
  • Ontwikkelen van een veiligheidsplan: Het creëren van een gedetailleerd veiligheidsplan is een essentiële functie van de Veiligheidscoördinator. Dit plan bevat strategieën om de veiligheid te garanderen, procedures voor noodsituaties en communicatieplannen.
  • Samenwerking met betrokken partijen: De Veiligheidscoördinator werkt nauw samen met alle relevante partijen, zoals hoofd- en onderaannemers en lokale overheden. Deze samenwerking zorgt ervoor dat iedereen geïnformeerd is over en zich houdt aan de veiligheidsrichtlijnen.
  • Toezicht houden en inspecties uitvoeren: Het regelmatig inspecteren en toezicht houden op de bouwplaats is cruciaal. De Veiligheidscoördinator ziet toe op de naleving van alle veiligheidsmaatregelen en treedt op indien nodig.
  • Communicatie: Het is de taak van de Veiligheidscoördinator om te zorgen voor duidelijke communicatie over veiligheidsprocedures en noodplannen, zodat iedereen op de hoogte is van de te volgen procedures.

Wanneer is een veiligheidscoördinator vereist?

Voor de meeste bouw- en sloopwerkzaamheden is nu een veiligheidscoördinator nodig. Dit wordt bepaald met een risicomatrix die ingevuld moet worden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Indien er risico’s zijn voor de veiligheid of gezondheid in de omgeving, is het aanstellen van een veiligheidscoördinator verplicht.

Wie mag veiligheidscoördinator zijn?

Bij grote bouwprojecten wordt de veiligheidscoördinatie uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidscoördinator met de nodige beroepservaring en aanvullende opleidingen. Het is van essentieel belang dat de aangestelde persoon kundig is in veiligheidsmanagement en op de hoogte is van de recente wet- en regelgeving.

Toezicht in de bouwsector

In de bouwsector zijn naast de veiligheidscoördinator ook andere toezichthouders actief:

  • De kwaliteitsborger zorgt ervoor dat het bouwwerk voldoet aan de technische nieuwbouwvoorschriften.
  • De V&G-coördinator houdt toezicht op de veiligheid op de bouwplaats.
  • De veiligheidscoördinator focust zich specifiek op de directe omgeving van de bouwplaats.

Het is mogelijk om de functie van veiligheidscoördinator te combineren met die van V&G-coördinator, maar niet met die van kwaliteitsborger.

Omgevingsvergunning en de vergunningcheck

Het is cruciaal voor bouwondernemers om na te gaan of een omgevingsvergunning vereist is voor hun projecten. Dit kan gecontroleerd worden via het Omgevingsloket, waar ook een vergunningcheck uitgevoerd kan worden.