9 nov

Bouw CAO: De belangrijkste wijzigingen uit de CAO van 2023

Door Loretta

Om de belangen van werknemers in de bouwsector te beschermen, is de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Bouw & Infra opgesteld. Deze CAO is een juridisch bindend document tussen werkgeversorganisaties en vakbonden dat de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de bouwsector vastlegt. Het doel van de CAO is om een eerlijke en stabiele werkomgeving te creëren waarin werknemers met zekerheid kunnen werken en zich kunnen ontwikkelen.

De bouwsector blijft zich continu ontwikkelen en geregeld komt er een update van de Collectieve Arbeidsovereenkomst in de bouw.

Bouwselect de Bouw CAO

Bouwselect volgt de principes van de CAO Bouw & Infra 2023. Door de CAO te volgen, garanderen wij dat alle medewerkers minimaal conform de CAO betaald worden. Dit betekent dat werknemers die via ons aan de slag gaan, verzekerd zijn van een loon dat overeenkomt met of hoger is dan wat de CAO voorschrijft, evenals alle andere arbeidsvoorwaarden die in de CAO zijn vastgelegd.


Belangrijkste punten uit de CAO Bouw & Infra 2023

De CAO Bouw & Infra 2023 is het resultaat van uitgebreide onderhandelingen en vertegenwoordigt een evenwicht tussen de behoeften van werkgevers en werknemers. Het biedt duidelijkheid over loon, werktijden, veiligheid op de werkplek, pensioen, en vele andere belangrijke aspecten van het werk in de bouw. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat alle partijen op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen, en draagt bij aan een gezonde en productieve industrie. CAO voor de Bouw & Infra 2023 is een uitgebreid document dat de arbeidsvoorwaarden binnen de bouwsector reguleert. Hieronder volgt een overzicht van de meest essentiële onderdelen van deze CAO.

Het gehele document is hier te vinden.

Aanwerving en ontslag:

De intredekeuring is verplicht voor functies die bijzondere eisen stellen aan de medische geschiktheid van de kandidaat-werknemer. Dit zijn de functies waar in bijlage 1.1, bijlage 1.2 of bijlage 1.3 een asterisk (*) bij staat. De keuring wordt uitgevoerd door een gecertificeerde arbodienst die een samenwerkingsovereenkomst heeft met Volandis. De arbodienst gebruikt de uitvoeringsprocedures, beroepsbeschrijvingen en beoordelingsrichtlijnen van Volandis. Er zijn uitzonderingen op de verplichting van de intredekeuring, zoals wanneer de kandidaat-werknemer de afgelopen drie jaar al in een vergelijkbare functie in de bouw & infra heeft gewerkt en al een intredekeuring heeft ondergaan, of wanneer de kandidaat-werknemer wordt begeleid door een arbodienst of een uitvoeringsinstelling zoals een gemeente of UWV (Pagina’s 3, 5, 6).

Werktijden en overwerk:

De CAO bevat specifieke regels voor werktijden en overwerk, maar de exacte details van deze regelingen zijn niet in de verstrekte citaten opgenomen. Voor een volledige uitleg zou men de relevante secties in de CAO moeten raadplegen.

Vakantie en verlof:

De CAO voorziet in vakantiedagen en roostervrije dagen voor werknemers. Er zijn speciale verlofregelingen, en voor oudere werknemers zijn er aanvullende regelingen ter ondersteuning. De exacte details van deze regelingen zijn niet in de verstrekte citaten opgenomen.

Loonstructuur:

De CAO behandelt het garantieloon en bevat informatie over loonverhogingen, vakantietoeslag, individuele budgetten, het tijdspaarfonds en pensioenregelingen. De garantielonen zijn afhankelijk van de functiegroep waarin een werknemer wordt ingedeeld. Voor jongere werknemers en tijdens het volgen van een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) kunnen andere regels gelden (Pagina 6).

Toeslagen en vergoedingen:

Er zijn specifieke bepalingen voor toeslagen en vergoedingen, zoals voor beroepschauffeurs en werkzaamheden onder bepaalde omstandigheden (Pagina’s 66, 67, 100, 101). Details over EHBO en BHV, handgereedschap, leermeesters, overwerk, ploegendienst en reiskosten worden niet direct vermeld in de verstrekte citaten.

Professionele ontwikkeling:

De CAO moedigt professionele ontwikkeling aan via beroepsopleidingen en scholingsmogelijkheden. Er is een vermelding van een vierdaagse werkweek voor werknemers van 55 jaar en ouder, maar de specifieke details hierover zijn niet in de verstrekte citaten opgenomen.

Veiligheid en arbeidsomstandigheden:

Er is nadruk op preventiezorg, arbo- en verzuimbeleid, en veilige arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld, de werkgever is verplicht om zonnecrème beschikbaar te stellen op de bouwplaats, en er zijn regels voor het tillen van zware materialen en het gebruik van veiligheidsuitrusting (Pagina’s 66, 67).

Medezeggenschap en beleid:

De CAO voorziet in structuren voor medezeggenschap en vakbondscontact. De details van deze structuren zijn niet opgenomen in de verstrekte citaten.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid:

Procedures rondom ziekte, re-integratie na ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn vastgelegd, maar de specifieke details zijn niet in de verstrekte citaten opgenomen.

Algemene bepalingen:

De CAO verduidelijkt definities en toepassingsgebied, inclusief voorwaarden voor arbeidsovereenkomsten naar buitenlands recht, onderaanneming en inlenen van personeel. De exacte definities en voorwaarden zijn niet in de verstrekte citaten opgenomen.

Bij Bouwselect begrijpen we het belang van heldere en eerlijke arbeidsvoorwaarden. De CAO Bouw & Infra vormt de ruggengraat van onze sector en biedt zowel werknemers als werkgevers de zekerheid van een stevige basis voor hun samenwerking. Wij staan volledig achter deze CAO en zorgen ervoor dat onze medewerkers altijd volgens deze betrouwbare standaarden werken en beloond worden.